مجموعه فونت های زیبای فارسی

40,000 تومان

 

بجای اینکه ، این فونت های با ارزش رو جدا گونه بخری ،

میتونی مجموعه این فونت ها رو که حاصل جمع آوری 7 ساله ما هستش

 یکجا با هزینه کمتری داشته باشی !

 

فونت هایی که در این مجموعه قرار گرفته اند شامل :

فونت ایران یکان

فونت های دیما

فونت نستعلیق

مجموعه فونت های عربی

مجموعه فونت های مخصوص تایپوگرافی

مجموعه فونت های فارسی و انگلیسی مشهور

272 فونت گرافیکی

45 فونت باز برای طراحی گرافیکی

 

متناسب برای تایپوگرافی فارسی